Välkommen till

Råå Träbåtförening

Föreningen bildades 1988 med "målsättningen att verka för träbåtstraditionen genom att utveckla den äldre båtbyggartraditionen och slutligen genom att på olika sätt öka intresset och förståelsen för träbåtstraditionen".
Uppsnyggningsdag är planerad till 12 juni.
Gästbok

Sidan uppdaterad
den 23 maj 2010